RD Jarošov

Nárožní parcela o výměře cca460m2 a dům na ní je orientován vstupní částí k severní straně. Obytná část je směřována do zahrady na jih. 


RD Jarošov RD Jarošov
KOHA design